Điều chỉnh địa giới khu vực đảo Vũ Yên (Dự án Vinhomes Royal Island)

Ngày đăng: 06/03/2024 | 854 lượt xem

Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên

1. Phương án điều chỉnh địa giới tại khu vực đảo Vũ Yên thuộc quận Hải An về huyện Thủy Nguyên quản lý:

Điều chỉnh 7,19 km2 diện tích tự nhiên tại khu vực đảo Vũ Yên thuộc phường Đông Hải 1, quận Hải An về xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên quản lý.

2. Phương án thành phố Thủy Nguyên:

Thành lập thành phố Thủy Nguyên trên cơ sở toàn bộ 261,91 km2 diện tích tự nhiên; quy mô dân số 382.103 người hiện có của huyện Thủy Nguyên và phần điều chỉnh 7,19 km2 diện tích tự nhiên khu vực đảo Vũ Yên tại phường Đông Hải 1 thuộc quận Hải An.

3. Phương án thành lập các phường thuộc thành phố:

a) Thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng

Thành lập các phường Minh Đức, Hoa Động, Thiên Hương, Quảng Thanh, Hòa Bình, An Lư, Phạm Ngũ Lão, Lập Lễ, Tam Hưng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã: Minh Đức, Hoa Động, Thiên Hương, Quảng Thanh, Hòa Bình, An Lư, Ngũ Lão, Lập Lễ, Tam Hưng.

b) Thành lập các phường trên cơ sở nhập nguyên trạng.

- Thành lập phường Dương Quan trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của xã Tân Dương và xã Dương Quan.

- Thành lập phường Hoàng Lâm trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của xã Lâm Động và xã Hoàng Động

- Thành lập phường Lê Hồng Phong trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của xã Kiền Bái và xã Mỹ Đồng.

- Thành lập phường Trần Hưng Đạo trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của xã Đông Sơn và xã Kênh Giang.

- Thành lập phường Lưu Kiếm trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của xã Lưu Kỳ và xã Lưu Kiếm.

 - Thành lập phường Thủy Đường trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị trấn Núi Đèo, xã Thủy Sơn và xã Thủy Đường.

- Thành lập phường Thủy Hà trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của xã Trung Hà, xã Thủy Triều và điều chỉnh 719 ha của quận Hải An về huyện Thủy Nguyên.

- Thành lập phường Nam Triệu Giang trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của xã Phục Lễ và xã Phả Lễ.

4. Phương án thành lập các xã thuộc thành phố:

- Thành lập xã Bạch Đằng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của xã Gia Minh; xã Gia Đức và xã Minh Tân.

- Thành lập xã Liên Xuân trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của xã Liên Khê và xã Lại Xuân.

- Thành lập xã Ninh Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của xã An Sơn; xã Kỳ Sơn và xã Phù Ninh.

- Thành lập xã Quang Trung trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của xã Hợp Thành; xã Cao Nhân và xã Chính Mỹ.

Sự cần thiết của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên

1. Sự cần thiết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã là cần thiết nhằm tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung mở rộng sản xuất, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi được tập trung hơn, tránh việc đầu tư xây dựng dàn trải, nhất là đối với sự nghiệp giáo dục, y tế. Đồng thời, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, tinh giản biên chế; tiết kiệm chi cho ngân sách, góp phần vào cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Việc sắp xếp các ĐVHC nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp là phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển; đảm bảo hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao đời sống Nhân dân; đảm bảo quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội và đảm bảo theo tinh thần chủ trương của Đảng và Nhà nước. 

2. Sự cần thiết thành lập thành phố Thủy Nguyên

Thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên để thiết lập chính quyền đô thị sẽ tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa các tiềm năng, lợi thế sẵn có của huyện, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị.

Hoàn thành mục tiêu đặt ra là “hoàn thành việc di chuyển trung tâm hành chính thành phố Hải Phòng sang phía Bắc sông Cấm; xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; sớm ổn định bộ máy điều hành của thành phố để xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước… hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm đặt ra. Phát triển huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố Thủy Nguyên là hoàn toàn tương xứng với vị thế về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và phù hợp với xu thế phát triển của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn mới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội thuận lợi tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư, khơi dậy tiềm năng du lịch và phát huy các lợi thế sẵn có của huyện Thủy Nguyên; tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng nói chung và huyện Thủy Nguyên nói riêng. 

3. Sự cần thiết thành lập các phường thuộc thành phố Thủy Nguyên

Việc thành lập các phường để tạo tiền đề nhằm thiết lập mô hình quản lý để phù hợp hơn và đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu khách quan và cấp thiết. Việc thành lập các phường các xã, thị trấn là phù hợp với định hướng quy hoạch chung đô thị Thủy Nguyên; đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã khi thành lập thành phố Thủy Nguyên trực thuộc thành phố Hải Phòng; góp phần hoàn thành mục tiêu đặt ra của Nghị quyết số 45-NQ/TW; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đặt ra; đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn. 

4. Sự cần thiết điều chỉnh địa giới tại khu vực đảo Vũ Yên (dự án Vinhomes Royal Island) thuộc quận Hải An về huyện Thủy Nguyên quản lý

Đảo Vũ Yên có diện tích tự nhiên 719 ha; nhưng nằm biệt lập hoàn toàn phía bên kia sông Cấm giáp ranh với xã Thủy Triều; đảo được bao bọc bởi 03 dòng sông: sông Bạch Đằng, sông Cấm và sông Ruột Lợn. Hiện chỉ có duy nhất tuyến giao thông đường bộ kết nối đảo Vũ Yên với huyện Thủy Nguyên qua cầu Vũ Yên 1 thuộc địa giới hành chính huyện Thủy Nguyên.

Hiện tại, đảo Vũ Yên đang có 400ha thuộc địa giới hành chính của huyện Thủy Nguyên và 472ha thuộc địa giới hành chính của quận Hải An. Thực tế khu vực trên đảo Vũ Yên đang triển khai xây dựng dự án khu đô thị Vinhomes Royal Island và hiện tại chưa có dân cư sinh sống, do vậy khi thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính sẽ không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân.