Danh sách 11 phân khu tại dự án Vinhomes Royal Island (chính thức)

Ngày đăng: 15/03/2024 | 918 lượt xem

Toàn bộ dự án Vinhomes Royal Island được chia thành 11 phân khu nằm bao quanh sân Golf và xen kẽ giữa các hệ thống tiện ích dịch vụ gồm: Kinh Đô, Đảo Vua, Hoàng Gia, Quý Tộc, Tài Lộc, Golf Land, Đảo Thiên Đường, Hoàng Thành, Komorebi, Miayabi, Royal Riverside.

Tổng quan vị trí 11 phân khu dự án Vinhomes Royal Island Hải Phòng

Danh sách 11 phân khu tại dự án Vinhomes Royal Island Hải Phòng

1. Phân khu Kinh Đô 

Vị trí phân khu Kinh Đô dự án Vinhomes Royal Island Hải Phòng

 

2. Phân khu Đảo Vua

Vị trí phân khu Đảo Vua dự án Vinhomes Royal Island Vũ Yên

 

3. Phân khu Hoàng Gia

Vị trí phân khu Hoàng Gia dự án Vinhomes Royal Island đảo Vũ Yên

 

4. Phân khu Quý Tộc

Vị trí phân khu Quý Tộc dự án Vinhomes Vũ Yên Royal Island

 

5. Phân khu Tài Lộc

Vị trí phân khu Tài Lộc dự án Vin Royal Island Hải Phòng

 

6. Phân khu Golf Land

Vị trí phân khu Golf Land tại dự án Vinhomes Royal Island đảo Vũ Yên

 

7. Phân khu Đảo Thiên Đường

Vij trí phân khu Đảo Thiên Đường Vinhomes Vũ Yên

 

8. Phân khu Hoàng Thành

Vị trí phân khu Hoàng Thành dự án Vũ Yên Hải Phòng

 

9. Phân khu KOMOREBI

Vị trí phân khu KOMOREBI dự án đảo Vũ Yên

 

10. Phân khu MIYABI

Vị trí phân khu MIYABI dự án Vin Vũ Yên Hải Phòng

 

11. Phân khu Royal Riverside

Vị trí phân khu Royal Riverside dự án Royal Island Vũ Yên

 

Sáng ngày 15/3/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes đã tổ chức lễ ra mắt dự án Vinhomes Royal Island - Thành phố Đảo Hoàng Gia tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng. Chủ đầu tư đã công bố những tài liệu đầu tiên về dự án bao gồm: danh sách chính thức các phân khu và các tiện ích chính tại dự án.

HOTLINE: 0904164789